Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://jbsoptima.pl/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

  • Baner

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma JBS OPTIMA sp z o.o. s.k. (dalej zwana JBS OPTIMA) pozostaje wrażliwa na obawy użytkowników co do prywatnych informacji i danych należących do użytkowników swoich stron internetowych oraz uznaje, że użytkownicy mogą obawiać się o informacje i dane udostępniane firmie JBS OPTIMA oraz o to, w jaki sposób te informacje zostaną następnie wykorzystane. W efekcie poniższa Polityka prywatności nawiązuje do obaw użytkowników i wyjaśnia decyzje, które użytkownik stron JBS OPTIMA może podjąć na temat sposobów, w jakie jego dane są gromadzone i wykorzystywane.

 

Zbieranie danych

Firma JBS OPTIMA zaprojektowała swoje strony internetowe tak, aby zminimalizować ilość danych osobowych zbieranych od użytkowników i aby żądać tylko danych niezbędnych do umożliwienia użytkownikowi brania udziału w czynnościach lub wydarzeniach, którymi jest zainteresowany. Nie zbieramy żadnych osobistych informacji ani danych od użytkowników strony oprócz tych, które użytkownik sam nam udostępni dobrowolnie i świadomie.

Na niektórych stronach internetowych JBS OPTIMA użytkownicy mają możliwość zamawiania produktów, upominków, brania udziału w konkursach, subskrybowania usług lub też odpowiadania na oferty i korzystania z innych udogodnień. Aby to umożliwić, użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie niektórych z następujących rodzajów danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane karty kredytowej oraz informacje na temat jego zainteresowań i korzystania z różnych produktów, programów i usług.

Na niektórych stronach internetowych użytkownicy mogą zażądać, aby przedmioty, produkty lub informacje zostały przesłane bezpośrednio do innych odbiorców. Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych tych odbiorców, takich jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

JBS OPTIMA może również gromadzić pewne dane nieidentyfikujące użytkownika wtedy, gdy odwiedza strony JBS OPTIMA, w ramach standardowych operacji serwerów hostingowych, przy użyciu technologii cookies. Technologia ta nie identyfikuje osobiście użytkownika ani nie czerpie żadnych danych z jego komputera. Pliki cookies używane są w celu zapewnienia naszym użytkownikom wyższej jakości usług online, dla pomiaru i monitorowania użytkowania stron JBS OPTIMA oraz w celu doskonalenia ich funkcji i zawartości. Dane i informacje gromadzone przez technologię cookies mogą obejmować: nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, datę i czas kiedy użytkownik korzystał ze strony internetowej, adres internetowy strony, z której użytkownik wszedł na stronę JBS OPTIMA oraz adres strony na którą użytkownik przeszedł po opuszczeniu strony JBS OPTIMA. Dane, które mogą osobiście zidentyfikować użytkownika są widoczne tylko wtedy, gdy zostały one dobrowolnie udostępnione.

 

W jaki sposób JBS OPTIMA korzysta z zebranych danych

Jeżeli użytkownik dobrowolnie udostępnił wymagane dane, JBS OPTIMA na ogół wykorzystuje je tylko do celów wewnętrznych, takich jak realizacja zamówień na produkty, przedmioty i usługi, złożonych przez użytkownika. Ponadto JBS OPTIMA może wykorzystać tego typu dane w celu bezpośredniego komunikowania się z użytkownikiem, na przykład odpowiadając na jego zapytanie, realizując zamówienie subskrypcji na biuletyn internetowy lub inne subskrypcje online, lub też udzielając użytkownikowi dodatkowych informacji o naszych produktach, programach, usługach, promocjach czy ofertach. Tego rodzaju kontakt zawiera informację o tym, w jaki sposób użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania tych informacji lub usług.

Pewne informacje i dane, które JBS OPTIMA uzyskuje drogą online, mogą od czasu do czasu zostać połączone z innymi przechowywanymi przez nas informacjami w celu poprawienia sposobów marketingu i promocji produktów i usług, którymi mogą być zainteresowani nasi użytkownicy. JBS OPTIMA może używać przedstawicieli lub podwykonawców w celu przetworzenia lub realizacji zamówień. Powyżsi przedstawiciele lub podwykonawcy są zobowiązani do wykorzystywania danych wyłącznie do celów realizacji usług, które wykonują dla JBS OPTIMA.

Firma JBS OPTIMA może być zmuszona ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na żądania prawne, na przykład nakazów lub wezwań sądowych czy też konkretnych wniosków otrzymanych od organów ścigania.

Mimo iż JBS OPTIMA podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym ujawnianiem informacji, JBS OPTIMA nie może zagwarantować, że dane osobowe, które są gromadzone nie zostaną nigdy ujawnione w sposób, który jest niezgodny z tą zasadą. Niemniej jednak JBS OPTIMA wdrożył odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiegać nieautoryzowanym próbom dostępu i wykorzystywaniu informacji zebranych online.

 

Polityka prywatności dzieci

Firma JBS OPTIMA pozostaje szczególnie wyczulona na konieczność ochrony interesów dzieci i przyjęła niniejszą Politykę prywatności dzieci w celu uzupełnienia Polityki prywatności.

Obowiązek nadzorowania aktywności internetowej dzieci w celu zapewnienia im bezpieczeństwa online należy przede wszystkim do ich rodziców. JBS OPTIMA zachęca rodziców do przedyskutowania kwestii udostępniania danych osobowych online ze swoimi dziećmi oraz zachęca dzieci do skonsultowania się z rodzicami przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych na stronę internetową.

Gdy dziecko w wieku poniżej lat 13 bierze udział w konkursie lub loterii, subskrybuje aby otrzymywać biuletyn pocztą e-mail lub zgłasza się, aby brać udział w innych czynnościach, lub otrzymywać inne usługi, może ono zostać poproszone przez JBS OPTIMA  o podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hobby oraz informacje na temat jego zainteresowań i korzystania z różnych produktów, programów i usług. JBS OPTIMA nie zażąda od dziecka podania większej ilości informacji niż ta potrzebna do podjęcia czynności, którą jest ono zainteresowane.

Ponadto JBS OPTIMA może również gromadzić pewne dane nieidentyfikujące użytkownika wtedy, gdy dziecko odwiedza jedną ze stron JBS OPTIMA,w ramach standardowych operacji serwerów hostingowych, przy użyciu technologii cookies. Technologia ta nie identyfikuje osobiście dziecka ani nie czerpie żadnych danych z jego komputera. Pliki cookie używane są w celu zapewnienia naszym użytkownikom wyższej jakości usług online, dla pomiaru i monitorowania użytkowania stron JBS OPTIMA oraz w celu doskonalenia ich funkcji i zawartości. Dane i informacje gromadzone przez technologię cookies mogą obejmować: nazwę dostawcy usług internetowych dziecka, datę i czas kiedy dziecko korzystało ze strony internetowej, adres internetowy strony, z której dziecko weszło na stronę JBS OPTIMA oraz adres strony, na którą dziecko przeszło po opuszczeniu strony JBS OPTIMA. Dane, które mogą osobiście zidentyfikować dziecko są widoczne tylko wtedy, gdy zostały one dobrowolnie udostępnione.

Po przeprowadzeniu właściwej identyfikacji każdy rodzic może przeglądać dane zebrane przez JBS OPTIMA na temat jego dzieci, jeśli JBS OPTIMA nadal przechowuje takie informacje w swojej bazie danych.

Strony internetowe JBS OPTIMA nie są przeznaczone dla dzieci, dlatego zalecamy, aby nieletni korzystali z tej strony wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

 

Inne strony internetowe

Strony internetowe JBS OPTIMA mogą zawierać linki do innych stron, których praktyki odnośnie danych oraz prywatności różnią się od praktyk JBS OPTIMA. Użytkownicy powinni sprawdzić politykę prywatności tych stron, ponieważ nie są one objęte przepisami JBS OPTIMA i mogą stosować inne procedury posługiwania się danymi.

Prosimy o kontakt, jeżeli chciałbyś/abyś przekazać nam swoje komentarze lub obawy odnośnie naszych przepisów lub praktyk działania. Ponadto możesz się z nami skontaktować w następujących przypadkach

 

  • dostęp do danych osobowych, zebranych przez JBS OPTIMA na temat Twojego dziecka, za pomocą których będzie można je zidentyfikować;
  • korekta błędów w tych danych;
  • wniosek o usunięcie tych danych
  • lub żądanie, aby JBS OPTIMA zaprzestał zbierania lub przechowywania tych danych.

     

Prosimy upewnić się, że dołączony został adres e-mail lub adres pocztowy oraz numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować. Aby udostępnić Ci dane osobowe zebrane przez nas na Twój temat lub temat Twojego dziecka, podejmiemy najpierw odpowiednie kroki w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.

Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera

 

+48 782 601 040
 info@jbsoptima.pl